WWW.TEAMSETS4U.COM

2000 Calbee Japan

215 Card set.

Any questions I can be e-mailed at teamsets4u@aol.com

Return to the main page - - - - - - For Team Set Checklist Index page click here

 

2000 Calbee Japan - Chiba Lotte Marines     

17        Makoto Kosaka

18        Hiroo Ishii

19        Kiyoshi Hatsushiba

20        Brian Warren

21        Tomohiro Kuroki

88        Kenji Morozumi

89        Makoto Kosaka

90        Hiroo Fujii

91        Kazuya Fukuura

92        Tomohiro Kuroki

155      Brian Warren

156      Tomohiro Kuroki

157      Shingo Ono

199      Hiroo Ishii AS

206      Frank Bolick AS

             -

 2000 Calbee Japan - Chunichi Dragons        

32        Kosuke Fukudome

33        Kazuyoshi Tatsunami

34        Kenshin Kawakami

35        Hitoki Iwase

36        Takeshi Yamasaki

37        Shigeki Noguchi

38        Kazuki Inoue

103      Kosuke Fukudome

104      Leo Gomez

105      Koichi Sekikawa

106      Hideo Koike

107      Masahiro Yamamoto

108      Shigeki Noguchi

166      Kazuyoshi Tatsunami

167      Jong Beom Lee

168      Hitoki Iwase

169      Takeshi Yamasaki

170      Melvin Bunch

171      Hitoshi Taneda

172      Eddie Gaillard

             -

 2000 Calbee Japan - Fukuoka Daiei Hawks 

1          Koji Akiyama

2          Hiroki Kokubo

3          Takayuki Shinohara

4          Tomohiro Nagai

5          Junji Hoshino

6          Rodney Pedraza

72        Kenji Johjima

73        Nobuhiko Matsunaka

74        Hiroki Kokubo

75        Kenichi Wakatabe

76        Koichiro Yoshinaga

77        Hiroshi Shibahara

144      Nobuhiko Matsunaka

145      Tadahito Iguchi

146      Hiroki Kokubo

147      Mitsuru Honma

148      Takayuki Shinohara

198      Kenji Johjima AS

204      Koji Akiyama AS

             -

 2000 Calbee Japan - Hanshin Tigers 

66        Tsuyoshi Shinjyo

67        Yutaka Wada

68        Shinobu Fukuhara

69        Tomochika Tsuboi

70        Akihiro Yano

71        Shuta Tanaka

138      Tsuyoshi Shinjyo

139      Toshiro Yufune

140      Keiichi Yabu

141      Katsumi Hirosawa

142      Tomochika Tsuboi

143      Nobuyuki Hoshino

192      Yutaka Wada

193      Keiichi Yabu

194      Nobuyuki Hoshino

195      Akihiro Yano

196      Minoru/Shoji Kasai/Tohyama

215      Tsuyoshi Shinjyo AS

             -

 2000 Calbee Japan - Hiroshima Carp

60        Tomonori Maeda

61        Akihiro Higashide

62        Koichi Ogata

63        Tomoaki Kanemoto

64        Shinji Sasaoka

65        Ryuji Yokoyama

132      Takuya Kimura

133      Tomonori Maeda

134      Kojiro Machida

135      Tomoaki Kanemoto

136      Shinji Sasaoka

137      Ken Takahashi

186      Akihiro Higashide

187      Itsuki Asai

188      Kenjiro Nomura

189      Takaya Kawauchi

190      Luis Lopez

191      Nate Minchey

             -

 2000 Calbee Japan - Kintetsu Buffaloes      

27        Norihiro Nakamura

28        Akinori Ohtsuka

29        Akira Okamoto

30        Phil Clark

31        Yuji Yoshioka

98        Norihiro Nakamura

99        Takeshi Mutoh

100      Tuffy Rhodes

101      Ken Kadokura

102      Katsuhiko Maekawa

163      Akinori Ohtsuka

164      Narciso Elvira

165      Hiroki Yamamura

201      Norihiro Nakamura AS

205      Tuffy Rhodes AS

             -

 2000 Calbee Japan - Nippon Ham Fighters  

22        Yukio Tanaka

23        Atsushi Kataoka

24        Tsutomu Iwamoto

25        Hiroyuki Sekine

26        Sherman Obando

93        Michihiro Ogasawara

94        Atsushi Kataoka

95        Nigel Wilson

96        Satoru Kanemura

97        Makoto Kaneko

158      Michihiro Ogasawara

159      Tatsuya Ide

160      Nigel Wilson

161      Makoto Kaneko

162      Sherman Obando

             -

 2000 Calbee Japan - Orix BlueWave

12        So Taguchi

13        Masahiko Kaneda

14        Hidetaka Kawagoe

15        Ichiro Suzuki

16        Koichi Ohshima

83        Yasuo Fujii

84        Yoshitomu Tani

85        Yu Sugimoto

86        Hisashi Ogura

87        Ichiro Suzuki

152      So Taguchi

153      Masao Kida

154      Hidetaka Kawagoe

200      Koichi Ohshima AS

203      Ichiro Suzuki AS

             -

 2000 Calbee Japan - Seibu Lions      

7          Ken Suzuki

8          Fumiya Nishiguchi

9          Takashi Ishii

10        Daisuke Matsuzaka

11        Kiyoshi Toyoda

78        Kazuo Matsui

79        Taisei Takagi

80        Daisuke Matsuzaka

81        Shinji Mori

82        Susumu Ohtomo

149      Tony Fernandez

150      Fumiya Nishiguchi

151      Denney Tomori

197      Daisuke Matsuzaka AS

202      Kazuo Matsui AS

             -

 2000 Calbee Japan - Yakult Swallows         

54        Shinya Miyamoto

55        Shinichi Satoh

56        Jason Jacome

57        Tomohito Itoh

58        Shingo Takatsu

59        Mitsuru Manaka

126      Shinichi Sato

127      Roberto Petagine

128      Koji Takagi

129      Kazuhisa Ishii

130      Atsuya Furuta

131      Akinori Iwamura

182      Kazuhisa Ishii

183      Shingo Takatsu

184      Ryota Igarashi

185      Satoshi Takahashi

208      Atsuya Furuta AS

             -

 2000 Calbee Japan - Yokohama Bay Stars   

48        Toshio Haru

49        Takanori Suzuki

50        Norrihiro Komada

51        Takeshi Saitoh

52        Takeo Kawamura

53        Kazuo Fukumori

120      Takuro Ishii

121      Takanori Suzuki

122      Motonobu Tanishige

123      Bobby Rose

124      Takahiro Saeki

125      Satoru Komiyama

177      Takuro Ishii

178      Hitoshi Nakane

179      Atsushi Kizuka

180      Bobby Rose

181      Tatsuhiko Kinjoh

             -

 2000 Calbee Japan - Yomiuri Giants

39        Tomohiro Nioka

40        Toshihisa Nishiguchi

41        Masumi Kuwata

42        Koji Uehara

43        Yoshinobu Takahashi

44        Yasuyuki Kawamoto

45        Hideki Okajima

46        Domingo Martinez

47        Hideki Matsui

109      Shigeo Nagashima

110      Kazuhiro Kiyohara

111      Hiromi Makihara

112      Koji Uehara

113      Yoshinobu Takahashi

114      Akira Etoh

115      Takayuki Shimizu

116      Ryuji Kimura

117      Darrel May

118      Kimiyasu Kudoh

119      Hideki Matsui

173      Daisuke Motoki

174      Junichi Kawahara

175      Hisanori Takahashi

176      Kimiyasu Kudoh

207      Koji Uehara AS

209      Domingo Martinez AS

210      Toshihisa Nishi AS

211      Akira Etoh AS

212      Tomohiro Nioka AS

213      Hideki Matsui AS

214      Yoshinobu Takahashi AS

 

 

Any questions I can be e-mailed at teamsets4u@aol.com

Return to Team Set Checklists click here

All checklist are to be used as guidelines most were made by me when I sorted the sets but I am human so if you find any mistakes please let me know.

Return to the Main Page click here